Placówka
Opiekuńczo - Wychowawcza
w Pile

Wydarzenia

Projekt „STOP COVID-19.

2020-12-16 13:53:36 |

W dniu 04.11.2020 roku Powiat Pilski podpisał z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu Umowę o powierzenie grantu w wysokości 453 579,32 zł na wsparcie:
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, w tym 20 rodzin zastępczych
- Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pile
- Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Pile
- Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w Koszalinie prowadzącego Środowiskowy Dom Pomocy z siedzibą w Pile
- Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Osieku n/Notecią

w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach projektu wymienione powyżej placówki otrzymają wsparcie w postaci:
- doposażenia stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią COVID-19, m. in maseczki, przyłbice, rękawiczki, kombinezony i płyny dezynfekcyjne dla pracowników, a także dodatkowe wyposażenie dla placówek: termometry bezdotykowe, dozowniki do płynów i żeli do dezynfekcji, dezynfekatory automatyczne, maty dezynfekcyjne, ozonatory, wózki do sprzątania, kosze na odpady, utworzenie bezpiecznych stanowisk do obsługi bezpośredniej zabudowa pleksi/szyba ochronna. 
- dopłat do wynagrodzeń dla pracowników za pracę w warunkach i okresie o podwyższonym ryzyku zagrożenia COVID-19.
W ramach projektu sfinansowane zostanie także zakup testów na obecność COVID-19 wraz z usługą ich wykonania i ich weryfikacją epidemiczną. Testy zostaną przeprowadzone wśród pracowników instytucji objętych projektem.

Zgodnie z umową projekt może być realizowany w okresie od 01.06.2020 do 31.11.2020, jednakże planowane jest jego wydłużenie do końca bieżącego roku.

czytaj więcej »

Regionalny Turniej Siatkówki Dziewcząt z POW, MOW i MOS w Czaplinku o puchar Starosty Drawskiego

2016-04-24 21:21:39 |

czytaj więcej »

Zobacz archiwum »

O placówce

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile powstała w styczniu 2008r., w wyniku przekształcenia Domu Dziecka w Kijaszkowie. Zajmuje drugie piętro budynku przy ul. Rydygiera 23 w Pile  i dysponuje 14 miejscami dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.   Placówka położona jest w otoczeniu pięknego, pilskiego lasu. Dysponujemy także własnym placem zabaw oraz przestrzenią do gier i zabaw, grilowania i uprawiania warzyw i owoców.

Celem Placówki jest przygotowanie wychowanków do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych, nawiązywaniu i podtrzymywaniu bliskich kontaktów z rodziną i rówieśnikami w sposób społecznie akceptowany. 
Placówka kładzie szczególny nacisk na wpojenie nawyków i umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków, wykonywania prac porządkowych, gospodarowania środkami pieniężnymi, oraz troski o siebie, jak i o innych, co w znacznym stopniu ułatwia proces usamodzielnienia. 


 

Czytaj więcej »

Darczyńcy

Kontakt

PIŁA - Ludwika Rydygiera 23 

tel: 67 349 09 67

email:

pow.pila@gmail.com

dyrektor.pow@gmail.com