Projekt „STOP COVID-19.

2020-12-16 13:53:36 |

W dniu 04.11.2020 roku Powiat Pilski podpisał z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu Umowę o powierzenie grantu w wysokości 453 579,32 zł na wsparcie:
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, w tym 20 rodzin zastępczych
- Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pile
- Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Pile
- Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w Koszalinie prowadzącego Środowiskowy Dom Pomocy z siedzibą w Pile
- Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Osieku n/Notecią

w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach projektu wymienione powyżej placówki otrzymają wsparcie w postaci:
- doposażenia stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią COVID-19, m. in maseczki, przyłbice, rękawiczki, kombinezony i płyny dezynfekcyjne dla pracowników, a także dodatkowe wyposażenie dla placówek: termometry bezdotykowe, dozowniki do płynów i żeli do dezynfekcji, dezynfekatory automatyczne, maty dezynfekcyjne, ozonatory, wózki do sprzątania, kosze na odpady, utworzenie bezpiecznych stanowisk do obsługi bezpośredniej zabudowa pleksi/szyba ochronna. 
- dopłat do wynagrodzeń dla pracowników za pracę w warunkach i okresie o podwyższonym ryzyku zagrożenia COVID-19.
W ramach projektu sfinansowane zostanie także zakup testów na obecność COVID-19 wraz z usługą ich wykonania i ich weryfikacją epidemiczną. Testy zostaną przeprowadzone wśród pracowników instytucji objętych projektem.

Zgodnie z umową projekt może być realizowany w okresie od 01.06.2020 do 31.11.2020, jednakże planowane jest jego wydłużenie do końca bieżącego roku.

Informujemy, iż Powiat Pilski otrzymał grant w łącznej kwocie 453 579,32 zł na wsparcie:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pile
oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Pile
oraz Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w Koszalinie prowadzącego Środowiskowy Dom Pomocy z siedzibą w Pile
oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Osieku n/Notecią

w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Zobacz archiwum »