Jeśli jesteś pełnoletni, nie byłeś karany i wierzysz, że pomaganie innym jest inwestycją,
która się zwraca poprzez inspirację, satysfakcję i wdzięczność- zgłoś się do nas!
Rodzaj pomocy zależeć będzie od aktualnych potrzeb naszych wychowanków i Twoich,
twórczych pomysłów. Zawieramy umowy o wolontariacie, poprzez CENTRUM WOLONTARIATU,
które w przyszłości możesz wykorzystać także jako osobisty zasób na drodze zawodowej!