O placówce

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile powstała w styczniu 2008r., w wyniku przekształcenia Domu Dziecka w Kijaszkowie. Zajmuje drugie piętro budynku przy ul. Rydygiera 23 w Pile i dysponuje 14 miejscami dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Placówka położona jest w otoczeniu pięknego, pilskiego lasu. Dysponujemy także własnym placem zabaw oraz przestrzenią do gier i zabaw, grilowania i uprawiania warzyw i owoców.

Celem Placówki jest przygotowanie wychowanków do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych, nawiązywaniu i podtrzymywaniu bliskich kontaktów z rodziną i rówieśnikami w sposób społecznie akceptowany.

Placówka kładzie szczególny nacisk na wpojenie nawyków i umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków, wykonywania prac porządkowych, gospodarowania środkami pieniężnymi, oraz troski o siebie, jak i o innych, co w znacznym stopniu ułatwia proces usamodzielnienia.

Placówka realizuje swoje zadania współpracując z rodziną wychowanka, asystentem rodziny, koordynatorem pieczy zastępczej, ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci, sądami rodzinnymi, ośrodkami adopcyjnymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Przedmiotem działalności placówki jest:

W placówce znajduje się 7 dwuosobowych pokoi odpowiednio wyposażonych, aneks kuchenny, jadalnia, pokój odwiedzin, pokój nauki, pokój wychowawców, psychologa i terapeuty, sala komputerowa, świetlica, a także pralnia, łazienki i szatnia.

Chętnie przyjmujemy pomoc wolontariuszy i darczyńców, którzy pomagają nam ubarwiając życie wychowanków (więcej informacji na ten temat w zakładce WOLONTARIAT)